Բացի կայքում առկա նկարներից կարող եք պատվիրել նաև
ՀԱՊ-ի շտեմարանում առկա ցանկացած նկար: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝
+(374)-99-58-43-12։

Slider big picture 1

Կոմիտաս-Թումանյան-150

Պատկերագիրք

Հեղինակ-կազմող` Սահակյան Հ.,

Երևան, 2020, 152 էջ, հայերեն և անգլերեն

22 х 1,2 х 28 սմ

Գին

դր