Slider big picture 1

Գեղեցիկը, բարին և չարը: Ինչպես է քաղաքականությունը ազդել արվեստի վրա վերջին հարյուր տարիների ընթացքում

Հեղինակ՝ Դեմետրիո Պապարոնի, թարգմանություն իտալերենից` Ավագյան Ս., խմբագիր` Խաչիկօղլյան Ա.,

Երևան, 2017, 382 էջ, հայերեն:

13,8 х 2,2 х 20 սմ

 

Գին

դր