Բացի կայքում առկա նկարներից կարող եք պատվիրել նաև
ՀԱՊ-ի շտեմարանում առկա ցանկացած նկար: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝
+(374)-99-58-43-12։

Slider big picture 1

Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ

Պատկերագիրք:

Հեղինակներ` Բաղդամյան Ի., Բադալյան Վ., Հարությունյան Հ., Երևան, 2008, 316 էջ, հայերեն և անգլերեն։

24 х 2,5 х 32 սմ 

Գին

դր