Բացի կայքում առկա նկարներից կարող եք պատվիրել նաև
ՀԱՊ-ի շտեմարանում առկա ցանկացած նկար: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝
+(374)-99-58-43-12։

Slider big picture 1

Ճապոնական Ուտագավա դպրոցի Ուկիյո-է փորագրությունը

Կատալոգ:

Առաջաբան` Մկրտչյան Վ., կազմող` Թադևոսյան Ն., Երևան, 2007, 92 էջ, հայերեն և ռուսերեն։

 21 х 1 х 30 սմ 

Գին

դր