Բացի կայքում առկա նկարներից կարող եք պատվիրել նաև
ՀԱՊ-ի շտեմարանում առկա ցանկացած նկար: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝
+(374)-99-58-43-12։

Slider big picture 1

Տիգրան Փոլադ

Պատկերագիրք-կատալոգ:

Հեղինակ և կազմող` Թադևոսյան Ն., Երևան, 2007, 118 էջ, հայերեն և ֆրանսերեն։ 

21 х 1 х 29,5 սմ 

Գին

դր