Բացի կայքում առկա նկարներից կարող եք պատվիրել նաև
ՀԱՊ-ի շտեմարանում առկա ցանկացած նկար: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝
+(374)-99-58-43-12։

Slider big picture 1

Ծանոթ և անծանոթ Շահինը

Կատալոգ:

Հեղինակ` Չեմենյան Գ., Երևան, 2004, 58 էջ, հայերեն և ֆրանսերեն:

19,5 х 0,5 х 22 սմ

Գին

դր